Miljöplan

Miljö
Ö2 har viljan och ambitionen att arbeta med miljöfrågor. Genom ett aktivt miljöarbete med ständiga förbättringar kan teatern fortsätta hantera dagens miljöproblem och samtidigt arbeta för en hållbar utveckling. Miljöplanen visar riktningen Ö2 strävar mot för att uppnå en bättre miljö.

Sammandrag av miljöplanen

 • Ö2 vill komma ifrån att det byggs och slängs vid varje produktion. Om möjligt återanvänds så mycket som möjligt av scenografi, mask och kostym och annat material.
 • En minskad klimatpåverkan med transporter och material.
 • Översyn över energianvändningen i våra lokaler.

Delmål – det här vill vi fortsätta arbeta med:

 • Fortsätta källsortera.
 • Köpa minst en tjänstecykel till teatern.
 • Uppdatera och arbeta för fortsatt miljöplan och -arbete.
 • I så stor utsträckning som möjligt köpa ekologiska och miljövänliga produkter till teatern.
 • Hushålla med våra resurser, hur kan vi komma ifrån användandet av engångsartiklar helt och hållet?
 • Spara energi. Stänga av utrustning, ljusbord, dimrar, lampor etc när den inte behöver vara på.
 • Fortsätta skapa en miljöstrategi som vi tror på och kan arbeta efter.
 • Ta vara på att de flesta vi arbetar med är noga och intresserade av miljöfrågor. Hur kan vi samarbeta för att bli ännu bättre?
 • Fortsätta att skapa bättre miljö med teater och opera.
 • Fortsatt kunskapsfördjupning av miljö- och klimatfrågor. En ambition och vision är att ta med miljöplanen in i det konstnärliga arbetet, då vi ser att det går att kombinera och att det hör ihop.

Vi ställer oss följande frågor:

 • Hur kan vi mäta hur/om vi blir bättre?
 • Hur kan vi arbeta mer klimatsmart?
 • Hur kan vi få mer kunskap? Vi har kommit fram till att vi ska snegla på andra områden än kultur, där det oftast finns lite mer ekonomiska resurser och se hur de gör och hur vi kan använda oss av det i vår verksamhet. Vi kom fram till att vi är hyfsat miljövänliga, men kan bli bättre. Frågor som: Är det miljövänligare med digitala affischer än exempelvis pappersaffischer är svåra att besvara, men vi fortsätter att ha dialog och utvecklas.

Vill du se hela miljöplanen eller samarbeta med Ö2 i miljöfrågor? Eller har du tips och råd? Maila oss gärna kontakt@o2scenkonst.se